Việc đang tuyển

Công ty TNHH DV Viễn thông Phương Nam là đối tác độc quyền triển khai và bảo trì dịch vụ Internet của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Do nhu cầu phát triển và nâng cấp chất lượng dịch vụ Internet – Chúng tôi mời các bạn gia nhập vào đội ngũ của Công ty ở vị trí sau:
Công ty TNHH DV Viễn thông Phương Nam là đối tác độc quyền triển khai và bảo trì dịch vụ Internet của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Do nhu cầu phát triển và nâng cấp chất lượng dịch vụ Internet – Chúng tôi mời các bạn gia nhập vào đội ngũ của Công ty ở vị trí sau: