Định hướng nghề nghiệp

THỰC TẬP SINH

Bạn không chỉ đơn thuần là sinh viên thực tập mà sẽ được hướng dẫn, được đào tạo – huấn luyện và được giao việc. Bạn sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được truyền cảm hứng và có cơ hội để trở thành nhân viên chính thức của công ty.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

….

NHÂN VIÊN ỨNG CỨU SỰ CỐ MẠNG

NHÂN VIÊN THANH TRA GIÁM SÁT

KỸ THUẬT VIÊN HỖ TRỢ TẠI NHÀ KHÁCH HÀNG

KỸ THUẬT VIÊN TEST THIẾT BỊ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÁN BỘ

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ