CUỘC THI KHOẢNH KHẮC OKRS CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!

Sự kiện 19/04/2019

Đây là cuộc thi ghi lại những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa trong quá trình làm việc thể hiện những nỗ lực, đam mê, tinh thần leng keng, cống hiến khi làm việc tại công ty trong suốt quá trình chinh phục OKRs.

Mọi người xem kỹ thể lệ để có những bài thi hợp lệ.

dj

Bài dự thi hợp lệ

 

Minh Tuấn